Grieg Seafood

Posted by:

Vi har ingått avtale med Grieg Seafood Finnmark AS om leveranse av en Vogt MHG-A ismaskin på skid med komplett kuldeanlegg. Total kapasitet er ca 32 tonn pr. døgn. Ismaskinen skal leveres i slutten av 3. kvartal. Vi takker for ordren og ser fram til et godt samarbeid.

Les mer