Sjømat av høy kvalitet krever stabil temperatur ved produksjon, lagring og distrubusjon. Av is og sjøvann lager vi slush. Slush gir god temperaturkontroll. God temperaturkontroll gir sjømat av høyeste kvalitet. Vårt system har eget brinesystem for tilsetning av salt i slushmixen, som gjør at vi, kan produsere slush helt ned til -15C°. Systemet er 100% automatisert og styres av en PLS. Man har instillinger for alt som påvirker slushens beskaffenhet, slik at man til enhver tid kan produsere nøyaktig den slushen man vil. Uleveringspunkter kan settes opp i hele produksjonslinjen og kan være automatisert eller manuelt styrt. Her har man også muligheter til å forhåndsbestemme differensierte typer slush til forskjellige utleveringspunkter.