Vi har egen teknisk tegner som tegner både 2D og 3D. Vanlige oppgaver er oppgradering, eller nytegning av rørskjema. Vi kan også tegne enkeltkomponenter, eller arrangementstegninger. Tegninger fås i forsterket papir, eller på PVC-plater for opphenging i for eksempel maskinrom. Kontakt oss i dag for mer informasjon om våre tjenester innenfor CAD-tegning.