LabelAlle kuldeanlegg med ammoniakk som kuldemedie skal etter Forskrift om trykkpåkjent utstyr være identifikasjonsmerket med posisjonsnummer, retningspil, innhold og innholdets fase. Vi har identifikasjonsmerket en rekke anlegg og gjør ofte dette samtidig som vi utarbeider nye, eller oppgraderte rørskjema for kunde. Vi tilbyr merking av kuldeanlegg, vvs-anlegg, steam-anlegg, trykkluftanlegg etc. Ta kontakt i dag for mer informasjon om identifikasjonsmerking av kuldeanlegg.