SkiftenøkkelVi har mange faste kunder som har fast oppfølging i form av en serviceavtale. Dette kan variere fra en gang i uken til en gang i kvartalet, alt etter hva som er avtalt. En serviceavtale med oss sikrer en forsvarlig og økonomisk drift av kuldeanlegg og tilknyttet utstyr. Samtidig forenkles jobben til kundens tekniske personell ved eventuelle problemer. Kontakt oss i dag for mer informasjon om serviceavtale.