Isanlegg til Brødrene Karlsen

Posted by:

Vi har inngått avtale med Brødrene Karlsen AS på Husøy i Senja om leveranse av et komplett isanlegg. Isanlegget vil bestå av islager og rakesystem, automatisk utleveringssystem samt ismaskin med kuldeanlegg. Islageret vil ha en kapasitet på nesten 50 tonn, mens produksjonskapasiteten vil være ca 35 000 kg is pr. døgn. Vi takker for ordren, og ser fram til et godt samarbeid.